O společnosti

Historie

Sedium RD bylo založeno v roce 2006 jako dceřiná společnost privátní diagnostické laboratoře Sedium. Záměrem bylo vytvořit společnost, která by se podílela na různých výzkumných a vývojových projektech v oblasti biotechnologie.

Později byla diagnostická laboratoř prodána laboratornímu řetězci MeDiLa a Sedium RD se tak stalo zcela samostatnou společností.

V roce 2009 začala společnost úzce spolupracovat s odborníky v oblasti imunoanalytických stanovení, a podařilo se jí získat know-how v oblasti vývoje a výroby imunoanalytických souprav. Investice do této oblasti se vyplatila, a hlavní programem společnosti se tak stal vývoj a výroba souprav, založených na principu ELISA s kolorimetrickou a chemiluminiscentní detekcí. Kromě toho společnost vyvinula unikátní formát imunoanalytických testů pro snadnou, rychlou a citlivou detekci různých alergenů, nazvaný JET – jednoduchý enzymatický test.

Sedium RD se tak postupně etablovalo v různých oblastech imunoanalytických stanovení, jako je stanovení potravinových alergenů nebo znečištění životního prostředí, a stalo se mezinárodně přítomné i na trhu se soupravami pro lékařskou diagnostiku

V roce 2017 došlo k výrazným změnám ve vlastnické struktuře společnosti, a brzy poté bylo rozhodnuto více zaměřit program společnosti na oblast nám nejbližší – tj. vývoj a výrobu potravinových alergenů pro potřeby potravinářského průmyslu a laboratoří kontroly kvality v potravinářských produktů. Stále si uchováváme v našem portfoliu i oblíbené produkty z jiných oblastí, ale v první řadě se chceme zaměřit na vývoj a výrobu citlivých a spolehlivých imunoanalytických souprav pro zjišťování alergenů j potravinách, ať již ve formátu ELISA nebo JET.