Portfólio produktů

ELISA BSA

Imunoenzymatické stanovení BSA je v kompetitivní uspořádání. V jamkách destičky, které jsou pokryty specifickou protilátkou, se smíchá vzorek s konjugátem BSA s křenovou peroxidázou. Při následné inkubaci dochází k navázání BSA na stěny jamek. BSA ve vzorcích a BSA v konjugátu soutěží o omezený počet vazebných míst na protilátce proti BSA. Po inkubaci se jamky promyjí a na jamkách navázaná peroxidáza je detekována přídavkem chromogenního substrátu (tetramethylbenzidin). Intenzita vzniklého zabarvení je nepřímo úměrná koncentraci BSA v kalibrátorech a vzorcích.

ELISA BLG

Stanovení je založeno na imunochemické reakci β-lactoglobulinu (BLG) se specifickou protilátkou. Po jednoduché extrakci z potraviny β-lactoglobulin v prvním kroku reaguje se specifickou protilátkou ukotvenou na stěnách jamky mikrotitrační destičky. Po odmytí nenavázaných bílkovin následuje inkubační krok, při kterém reaguje specifická protilátka konjugovaná s enzymem – křenovou peroxidázou – s navázaným BLG. Po inkubaci se jamky promyjí a BLG je detekován přídavkem chromogenního substrátu. Intenzita vzniklého zabarvení je úměrná koncentraci BLG ve vzorcích potravin.

ELISA CASEIN

Stanovení je založeno na imunochemické reakci specifické protilátky s kaseinem. V jamkách destičky, které jsou pokryty touto protilátkou, se smíchá vzorek s kaseinem značeným biotinem, při následné inkubaci dochází k navázání kaseinu na stěny jamek. Kasein ve vzorcích a biotinylovaný kasein soutěží o omezený počet vazebných míst na protilátce proti kaseinu. Po promytí se do jamek přidá konjugát křenové peroxidázy se streptavidinem. Po inkubaci se jamky promyjí a na jamkách navázaná peroxidáza je detekována přídavkem chromogenního substrátu (tetramethylbenzidin). Intenzita vzniklého zabarvení je nepřímo úměrná koncentraci kaseinu v kalibrátorech, kontrolních vzorcích a vzorcích.

ELISA HOŘČICE – SPECIFIC

Stanovení je založeno na imunochemické reakci specifické protilátky s hořčicí. V prvním kroku reagují hořčičné proteiny z kalibrátoru, kontrolního vzorku nebo ze vzorku – extrakt analyzované potraviny – se specifickou protilátkou ukotvenou na stěnách jamky mikrotitrační destičky. Po odmytí nenavázaných bílkovin následuje druhý inkubační krok, při kterém reaguje specifická protilátka konjugovaná s enzymem – křenovou peroxidázou – s navázanými proteiny hořčice. Po inkubaci se jamky promyjí a na jamkách navázaná peroxidáza je detekována přídavkem chromogenního substrátu. Intenzita vzniklého zabarvení je úměrná koncentraci hořčice v kalibrátorech a vzorcích.

ELISA HOŘČICE – TOTAL

Stanovení je založeno na imunochemické reakci specifické protilátky s hořčicí. V prvním kroku reagují hořčičné proteiny z kalibrátoru, kontrolního vzorku nebo ze vzorku – extrakt analyzované potraviny – se specifickou protilátkou ukotvenou na stěnách jamky mikrotitrační destičky. Po odmytí nenavázaných bílkovin následuje druhý inkubační krok, při kterém reaguje specifická protilátka konjugovaná s enzymem – křenovou peroxidázou – s navázanými proteiny hořčice. Po inkubaci se jamky promyjí a na jamkách navázaná peroxidáza je detekována přídavkem chromogenního substrátu. Intenzita vzniklého zabarvení je úměrná koncentraci hořčice v kalibrátorech a vzorcích.

ELISA VEJCE

ELISA stanovení proteinů vaječného bílku je stanovení sendvičového typu, které probíhá ve dvou imunologických krocích za využití specifické protilátky, která reaguje s proteiny vaječného bílku. Egg ELISA Kit – native se využívá v potravinářském průmyslu pro stanovení proteinů vaječného bílku jako alergenu v potravinách, které byly tepelně upraveny maximální teplotou nepřesahující 70 °C (např. těstoviny a nudle), ve farmaceutickém průmyslu při výrobě sér, kde přítomnost proteinů vaječného bílku (ovomucoid, ovalbumin) je nežádoucí. Při podání séra obsahem vaječného proteinu alergickému pacientovi může dojít k alergické reakci (až anafylaktickému šoku), ve vinařském průmyslu: při výrobě červených vín se vaječné proteiny používají ke snížení obsahu nežádoucích polyfenolických látek.