Portfólio produktů

ELISA BLG

Stanovení je založeno na imunochemické reakci β-lactoglobulinu (BLG) se specifickou protilátkou. Po jednoduché extrakci z potraviny β-lactoglobulin v prvním kroku reaguje se specifickou protilátkou ukotvenou na stěnách jamky mikrotitrační destičky. Po odmytí nenavázaných bílkovin následuje inkubační krok, při kterém reaguje specifická protilátka konjugovaná s enzymem – křenovou peroxidázou – s navázaným BLG. Po inkubaci se jamky promyjí a BLG je detekován přídavkem chromogenního substrátu. Intenzita vzniklého zabarvení je úměrná koncentraci BLG ve vzorcích potravin.