Portfólio produktů

ELISA BSA

Imunoenzymatické stanovení BSA je v kompetitivní uspořádání. V jamkách destičky, které jsou pokryty specifickou protilátkou, se smíchá vzorek s konjugátem BSA s křenovou peroxidázou. Při následné inkubaci dochází k navázání BSA na stěny jamek. BSA ve vzorcích a BSA v konjugátu soutěží o omezený počet vazebných míst na protilátce proti BSA. Po inkubaci se jamky promyjí a na jamkách navázaná peroxidáza je detekována přídavkem chromogenního substrátu (tetramethylbenzidin). Intenzita vzniklého zabarvení je nepřímo úměrná koncentraci BSA v kalibrátorech a vzorcích.