Portfólio produktů

ELISA VEJCE

ELISA stanovení proteinů vaječného bílku je stanovení sendvičového typu, které probíhá ve dvou imunologických krocích za využití specifické protilátky, která reaguje s proteiny vaječného bílku. Egg ELISA Kit – native se využívá v potravinářském průmyslu pro stanovení proteinů vaječného bílku jako alergenu v potravinách, které byly tepelně upraveny maximální teplotou nepřesahující 70 °C (např. těstoviny a nudle), ve farmaceutickém průmyslu při výrobě sér, kde přítomnost proteinů vaječného bílku (ovomucoid, ovalbumin) je nežádoucí. Při podání séra obsahem vaječného proteinu alergickému pacientovi může dojít k alergické reakci (až anafylaktickému šoku), ve vinařském průmyslu: při výrobě červených vín se vaječné proteiny používají ke snížení obsahu nežádoucích polyfenolických látek.