Portfólio produktů

Jednoduchý Enzymatický Test (JET) na detekci přítomnosti glutenu v potravinách

Jednoduchý enzymatický test na detekci přítomnosti glutenu v tepelně neopracovaných potravinách je založený na reakci specifických protilátek s gliadinem v extraktu potraviny. Všechny potřebné reagencie jsou připraveny k použití v reakčních nádobkách, které tvoří celou soupravu JET - Gluten. Souprava je určena pro analýzu pěti nebo deseti různých vzorků v závislosti na balení. Výsledek analýzy je interpretován ve formě:

a) negativní vzorek (neobsahuje gluten)

b) podezřelý vzorek (patrně obsahuje gluten)

Kromě potravinových extraktů se současně analyzují dva kontrolní vzorky – vzorek negativní (s nulovým obsahem glutenu) a vzorek pozitivní (obsahující 20 miligramů glutenu na kilogram či litr potraviny, což je hranice pozitivity). Hodnocení je založeno na vizuálním porovnání intenzity modrého zabarvení vzorků s modrým zabarvením pozitivního kontrolního vzorku a negativního kontrolního vzorku, u kterého není zabarvení žádné. Vzorek, jehož zabarvení je srovnatelné s pozitivním kontrolním vzorkem, či intenzivnější, lze považovat za pozitivní, tzn. obsahuje gluten.

Jednoduchý Enzymatický Test (JET) na detekci přítomnosti mléčného alergenu beta-laktoglobulinu (BLG) v potravinách

Jednoduchý enzymatický test na detekci přítomnosti mléčného alergenu beta-laktoglobulinu (BLG) v potravinách je založený na reakci specifických protilátek s tímto alergenem v extraktu potraviny. Všechny potřebné reagencie jsou připraveny k použití v reakčních nádobkách, které tvoří celou soupravu JET - Milk. Souprava je určena pro analýzu pěti různých vzorků. Výsledek analýzy je interpretován ve formě:

a) negativní vzorek (neobsahuje BLG)

b) podezřelý vzorek (patrně obsahuje BLG)

Kromě pěti potravinových extraktů se současně analyzují dva kontrolní vzorky – vzorek negativní (s nulovým obsahem BLG) a vzorek pozitivní (obsahující 0.3 mikrogramu BLG na gram či mililitr potraviny, což je hranice pozitivity). Hodnocení je založeno na vizuálním porovnání intenzity modrého zabarvení vzorků s modrým zabarvením pozitivního kontrolního vzorku a negativního kontrolního vzorku, u kterého není zabarvení žádné. Vzorek, jehož zabarvení je srovnatelné s kontrolním pozitivním vzorkem, či intenzivnější, lze považovat za pozitivní, tzn. obsahuje BLG neboli je kontaminován mlékem.

Jednoduchý Enzymatický Test (JET) na detekci přítomnosti vaječných proteinů v potravinách

Jednoduchý enzymatický test na detekci přítomnosti proteinů vaječného bílku v potravinách je založený na reakci specifických protilátek s těmito alergenními proteiny v extraktu potraviny. Tato souprava není vhodná pro stanovení proteinů vaječného bílku tepelně opracovaných potravin (teplota tepelného zpracování by neměla překročit 70 °C). Všechny potřebné reagencie jsou připraveny k použití v reakčních nádobkách, které tvoří celou soupravu JET - Egg. Souprava je určena pro analýzu pěti různých vzorků. Výsledek analýzy je interpretován ve formě:

a) negativní vzorek (neobsahuje proteiny vaječního bílku)

b) podezřelý vzorek (patrně obsahuje proteiny vaječného bílku)

Kromě pěti potravinových extraktů se současně analyzují dva kontrolní vzorky – vzorek negativní (s nulovým obsahem proteinů vaječného bílku) a vzorek pozitivní (obsahující 0.5 miligramů proteinů vaječného bílku na kilogram potraviny, což je hranice pozitivity). Hodnocení je založeno na vizuálním porovnání intenzity modrého zabarvení vzorků s modrým zabarvením pozitivního kontrolního vzorku a negativního kontrolního vzorku, u kterého není zabarvení žádné. Vzorek, jehož zabarvení je srovnatelné s kontrolním pozitivním vzorkem, či intenzivnější, lze považovat za pozitivní, tzn. obsahuje proteiny vaječného bílku.

Tento test není vhodný pro drůbeží maso, které neprošlo tepelnou úpravou.

Jednoduchý Enzymatický Test (JET) na detekci přítomnosti proteinů arašídů v potravinách

Jednoduchý enzymatický test na detekci přítomnosti proteinů arašídů v potravinách je založen na reakci specifických protilátek s proteiny arašídů v extraktu potraviny. Všechny potřebné reagencie jsou připraveny k použití v reakčních nádobkách, které tvoří celou soupravu JET - Peanut. Souprava je určena pro analýzu pěti nebo deseti různých vzorků. Výsledek analýzy je interpretován ve formě:

a) negativní vzorek (neobsahuje proteiny arašídů)

b) podezřelý vzorek (patrně obsahuje proteiny arašídů)

Kromě extraktů potravin se současně analyzují dva kontrolní vzorky – vzorek negativní (s nulovým obsahem proteinů arašídů) a vzorek pozitivní (obsahující 1 miligram proteinů arašídů na kilogram či litr potraviny). Hodnocení je založeno na vizuálním porovnání intenzity modrého zabarvení vzorků s modrým zabarvením pozitivního kontrolního vzorku a negativního kontrolního vzorku, u kterého není zabarvení žádné. Vzorek, jehož zabarvení je srovnatelné s pozitivním kontrolním vzorkem, či intenzivnější, lze považovat za pozitivní, tzn. obsahuje proteiny arašídů.

Jednoduchý Enzymatický Test (JET) na detekci přítomnosti proteinů nativní sóji v potravinách

Jednoduchý enzymatický test na detekci přítomnosti proteinů nativní sóji v potravinách je založen na reakci specifických protilátek s proteiny sóji v extraktu potraviny. Všechny potřebné reagencie jsou připraveny k použití v reakčních nádobkách, které tvoří celou soupravu JET – Soya. Souprava je určena pro analýzu pěti nebo deseti různých vzorků. Soupravou nedoporučujeme analyzovat vzorky potravin, ve kterých byla sója nějakým způsobem tepelně upravena nebo ve formě extrudované sóji a sójového hydrolyzátu. Výsledek analýzy je interpretován ve formě:

a) negativní vzorek (neobsahuje nativní proteiny sóji)

b) podezřelý vzorek (patrně obsahuje nativní proteiny sóji)

Kromě extraktů potravin se současně analyzují dva kontrolní vzorky – vzorek negativní (s nulovým obsahem proteinů nativní sóji) a vzorek pozitivní (obsahující 5 miligramů proteinů sóji na kilogram či litr potraviny). Hodnocení je založeno na vizuálním porovnání intenzity modrého zabarvení vzorků s modrým zabarvením pozitivního kontrolního vzorku a negativního kontrolního vzorku, u kterého není zabarvení žádné. Vzorek, jehož zabarveni je srovnatelné s pozitivním kontrolním vzorkem, či intenzivnější, lze považovat za pozitivní, tzn. obsahuje proteiny sóji.